Model Mathematics

Component: Current_Inak

i_nak=PNaKKoNa_iKo+Km_KNa_i+Km_Na1.0+0.1245-0.1vFRT+0.0353-vFRT