Model Mathematics

Component: Test

V_f=10 V_b=3 Keq=0.2 Km_S1=0.1 Km_S2=0.5 Km_P1=0.1 Km_P2=0.5 Ki_S1=0.5 Ki_P2=0.5 ddtS1=-J ddtS2=-J ddtP1=J ddtP2=J

Component: PingPongBiBi

J=V_fS1S2-P1P2KeqS1S2+Km_S2S1+Km_S1S21+P2Ki_P2+V_fV_bKeqKm_P2P11+S1Ki_S1+P2Km_P1+P1