Model Mathematics

Component: environment

Component: V

ddtimeV=i_app-i_L+i_Ca+i_KC

Component: i_L

i_L=g_LV-E_L

Component: i_Ca

i_Ca=g_CamV-E_Ca

Component: i_Ca_m_gate

m_infinity=0.51+tanhV-V1V2 lambda_m=lambda_m_barcoshV-V12V2 ddtimem=lambda_mm_infinity-m

Component: i_K

i_K=g_KnV-E_K

Component: i_K_n_gate

n_infinity=0.51+tanhV-V3V4 lambda_n=lambda_n_barcoshV-V32V4 ddtimen=lambda_nn_infinity-n