Model Mathematics

Component: environment

Component: membrane

i_Stim=stim_amplitudeiftimestim_starttimestim_endtime-stim_start-time-stim_startstim_periodstim_periodstim_duration0otherwise ddtimeV=-i_ns+i_Kur+i_to+i_K1+i_b_Na+i_NaK+i_Stim

Component: non_specific_current

i_ns=g_nsV

Component: transient_outward_K_current

E_K=RToFlnK_cK_i i_to=g_tooa3oiV-E_K

Component: transient_outward_K_current_oa_gate

alpha_oa=0.65V+10-8.5+V-30-59 beta_oa=0.652.5+V+8217 oa_inf=11+V+20.47-17.54 tau_oa=15alpha_oa+beta_oa ddtimeoa=oa_inf-oatau_oa

Component: transient_outward_K_current_oi_gate

alpha_oi=118.53+V+113.710.95 beta_oi=135.56+V+1.26-7.44 oi_inf=11+V+43.15.3 tau_oi=15alpha_oi+beta_oi ddtimeoi=oi_inf-oitau_oi

Component: ultra_rapid_K_current

i_Kur=g_Kur0.005+0.051+-V-1513ua3uiV-E_K

Component: ultra_rapid_K_current_ua_gate

alpha_ua=0.65V+10-8.5+V-30-59 beta_ua=0.652.5+V+8217 ua_inf=11+V+33.3-9.6 tau_ua=1alpha_ua+beta_ua ddtimeua=ua_inf-uatau_ua

Component: ultra_rapid_K_current_ui_gate

alpha_ui=121+V-18528 beta_ui=1V-158-16 ui_inf=11+V-99.4527.48 tau_ui=5alpha_ui+beta_ui ddtimeui=ui_inf-uitau_ui

Component: inward_rectifier

i_K1=g_K1V+86.751+V+2020

Component: background_currents

E_Na=RToFlnNa_cNa_i i_b_Na=g_b_NaV-E_Na

Component: sodium_potassium_pump

i_NaK=i_NaK_maxK_cK_c+k_NaK_KNa_i1.5Na_i1.5+k_NaK_Na1.5V-V_revV-B