Model Mathematics

Component: synaptic_coupling

sum_g_syn_e_s = g_syn_e_1_2 s1 + g_syn_e_1_3 s1 + g_syn_e_1_4 s1 + g_syn_e_1_5 s1 + g_syn_e_1_6 s1 + g_syn_e_1_7 s1 + g_syn_e_1_8 s1 + g_syn_e_1_9 s1 + g_syn_e_1_10 s1 + g_syn_e_2_1 s2 + g_syn_e_2_3 s2 + g_syn_e_2_4 s2 + g_syn_e_2_5 s2 + g_syn_e_2_6 s2 + g_syn_e_2_7 s2 + g_syn_e_2_8 s2 + g_syn_e_2_9 s2 + g_syn_e_2_10 s2 + g_syn_e_3_1 s3 + g_syn_e_3_2 s3 + g_syn_e_3_4 s3 + g_syn_e_3_5 s3 + g_syn_e_3_6 s3 + g_syn_e_3_7 s3 + g_syn_e_3_8 s3 + g_syn_e_3_9 s3 + g_syn_e_3_10 s3 + g_syn_e_4_1 s4 + g_syn_e_4_2 s4 + g_syn_e_4_3 s4 + g_syn_e_4_5 s4 + g_syn_e_4_6 s4 + g_syn_e_4_7 s4 + g_syn_e_4_8 s4 + g_syn_e_4_9 s4 + g_syn_e_4_10 s4 + g_syn_e_5_1 s5 + g_syn_e_5_2 s5 + g_syn_e_5_3 s5 + g_syn_e_5_4 s5 + g_syn_e_5_6 s5 + g_syn_e_5_7 s5 + g_syn_e_5_8 s5 + g_syn_e_5_9 s5 + g_syn_e_5_10 s5 + g_syn_e_6_1 s6 + g_syn_e_6_2 s6 + g_syn_e_6_3 s6 + g_syn_e_6_4 s6 + g_syn_e_6_5 s6 + g_syn_e_6_7 s6 + g_syn_e_6_8 s6 + g_syn_e_6_9 s6 + g_syn_e_6_10 s6 + g_syn_e_7_1 s7 + g_syn_e_7_2 s7 + g_syn_e_7_3 s7 + g_syn_e_7_4 s7 + g_syn_e_7_5 s7 + g_syn_e_7_6 s7 + g_syn_e_7_8 s7 + g_syn_e_7_9 s7 + g_syn_e_7_10 s7 + g_syn_e_8_1 s8 + g_syn_e_8_2 s8 + g_syn_e_8_3 s8 + g_syn_e_8_4 s8 + g_syn_e_8_5 s8 + g_syn_e_8_6 s8 + g_syn_e_8_7 s8 + g_syn_e_8_9 s8 + g_syn_e_8_10 s8 + g_syn_e_9_1 s9 + g_syn_e_9_2 s9 + g_syn_e_9_3 s9 + g_syn_e_9_4 s9 + g_syn_e_9_5 s9 + g_syn_e_9_6 s9 + g_syn_e_9_7 s9 + g_syn_e_9_8 s9 + g_syn_e_9_10 s9 + g_syn_e_10_1 s10 + g_syn_e_10_2 s10 + g_syn_e_10_3 s10 + g_syn_e_10_4 s10 + g_syn_e_10_5 s10 + g_syn_e_10_6 s10 + g_syn_e_10_7 s10 + g_syn_e_10_8 s10 + g_syn_e_10_9 s10

Component: single_neuron_model

Component: environment

Component: membrane

dd time V =- i_NaP + i_Na + i_K + i_L + i_tonic_e + i_syn_e + i_app C

Component: fast_sodium_current

i_Na = g_Na m_infinity 3.0 1.0 - n V - E_Na

Component: fast_sodium_current_m_gate

m_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_m sigma_m

Component: fast_sodium_current_n_gate

dd time n = n_infinity - n tau_n n_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_n sigma_n tau_n = tau_n_max cosh V - theta_n 2.0 sigma_n

Component: potassium_current

i_K = g_K n 4.0 V - E_K

Component: potassium_current_n_gate

dd time n = n_infinity - n tau_n n_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_n sigma_n tau_n = tau_n_max cosh V - theta_n 2.0 sigma_n

Component: persistent_sodium_current

i_NaP = g_NaP m_infinity h V - E_Na

Component: persistent_sodium_current_m_gate

m_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_m sigma_m

Component: persistent_sodium_current_h_gate

dd time h = h_infinity - h tau_h h_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_h sigma_h tau_h = tau_h_max cosh V - theta_h 2.0 sigma_h

Component: leakage_current

i_L = g_L V - E_L

Component: tonic_current

i_tonic_e = g_tonic_e V - E_syn_e

Component: synaptic_input

i_syn_e = sum_g_syn_e_s V - E_syn_e s_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_s sigma_s s = 1.0 - s s_infinity -- kr s tau_s

Component: synaptic_coupling

sum_g_syn_e_s=g_syn_e_1_2s1+g_syn_e_1_3s1+g_syn_e_1_4s1+g_syn_e_1_5s1

Component: single_neuron_model

Component: environment

Component: membrane

dd time V =- i_NaP + i_Na + i_K + i_L + i_tonic_e + i_syn_e + i_app C

Component: fast_sodium_current

i_Na = g_Na m_infinity 3.0 1.0 - n V - E_Na

Component: fast_sodium_current_m_gate

m_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_m sigma_m

Component: fast_sodium_current_n_gate

dd time n = n_infinity - n tau_n n_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_n sigma_n tau_n = tau_n_max cosh V - theta_n 2.0 sigma_n

Component: potassium_current

i_K = g_K n 4.0 V - E_K

Component: potassium_current_n_gate

dd time n = n_infinity - n tau_n n_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_n sigma_n tau_n = tau_n_max cosh V - theta_n 2.0 sigma_n

Component: persistent_sodium_current

i_NaP = g_NaP m_infinity h V - E_Na

Component: persistent_sodium_current_m_gate

m_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_m sigma_m

Component: persistent_sodium_current_h_gate

dd time h = h_infinity - h tau_h h_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_h sigma_h tau_h = tau_h_max cosh V - theta_h 2.0 sigma_h

Component: leakage_current

i_L = g_L V - E_L

Component: tonic_current

i_tonic_e = g_tonic_e V - E_syn_e

Component: synaptic_input

i_syn_e = sum_g_syn_e_s V - E_syn_e s_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_s sigma_s s = 1.0 - s s_infinity -- kr s tau_s

Component: synaptic_coupling

sum_g_syn_e_s=g_syn_e_1_2s1+g_syn_e_1_3s1+g_syn_e_1_4s1+g_syn_e_1_5s1

Component: single_neuron_model

Component: environment

Component: membrane

dd time V =- i_NaP + i_Na + i_K + i_L + i_tonic_e + i_syn_e + i_app C

Component: fast_sodium_current

i_Na = g_Na m_infinity 3.0 1.0 - n V - E_Na

Component: fast_sodium_current_m_gate

m_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_m sigma_m

Component: fast_sodium_current_n_gate

dd time n = n_infinity - n tau_n n_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_n sigma_n tau_n = tau_n_max cosh V - theta_n 2.0 sigma_n

Component: potassium_current

i_K = g_K n 4.0 V - E_K

Component: potassium_current_n_gate

dd time n = n_infinity - n tau_n n_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_n sigma_n tau_n = tau_n_max cosh V - theta_n 2.0 sigma_n

Component: persistent_sodium_current

i_NaP = g_NaP m_infinity h V - E_Na

Component: persistent_sodium_current_m_gate

m_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_m sigma_m

Component: persistent_sodium_current_h_gate

dd time h = h_infinity - h tau_h h_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_h sigma_h tau_h = tau_h_max cosh V - theta_h 2.0 sigma_h

Component: leakage_current

i_L = g_L V - E_L

Component: tonic_current

i_tonic_e = g_tonic_e V - E_syn_e

Component: synaptic_input

i_syn_e = sum_g_syn_e_s V - E_syn_e s_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_s sigma_s s = 1.0 - s s_infinity -- kr s tau_s

Component: synaptic_coupling

sum_g_syn_e_s=g_syn_e_1_2s1+g_syn_e_1_3s1+g_syn_e_1_4s1+g_syn_e_1_5s1

Component: single_neuron_model

Component: environment

Component: membrane

dd time V =- i_NaP + i_Na + i_K + i_L + i_tonic_e + i_syn_e + i_app C

Component: fast_sodium_current

i_Na = g_Na m_infinity 3.0 1.0 - n V - E_Na

Component: fast_sodium_current_m_gate

m_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_m sigma_m

Component: fast_sodium_current_n_gate

dd time n = n_infinity - n tau_n n_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_n sigma_n tau_n = tau_n_max cosh V - theta_n 2.0 sigma_n

Component: potassium_current

i_K = g_K n 4.0 V - E_K

Component: potassium_current_n_gate

dd time n = n_infinity - n tau_n n_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_n sigma_n tau_n = tau_n_max cosh V - theta_n 2.0 sigma_n

Component: persistent_sodium_current

i_NaP = g_NaP m_infinity h V - E_Na

Component: persistent_sodium_current_m_gate

m_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_m sigma_m

Component: persistent_sodium_current_h_gate

dd time h = h_infinity - h tau_h h_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_h sigma_h tau_h = tau_h_max cosh V - theta_h 2.0 sigma_h

Component: leakage_current

i_L = g_L V - E_L

Component: tonic_current

i_tonic_e = g_tonic_e V - E_syn_e

Component: synaptic_input

i_syn_e = sum_g_syn_e_s V - E_syn_e s_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_s sigma_s s = 1.0 - s s_infinity -- kr s tau_s

Component: synaptic_coupling

sum_g_syn_e_s=g_syn_e_1_2s1+g_syn_e_1_3s1+g_syn_e_1_4s1+g_syn_e_1_5s1

Component: single_neuron_model

Component: environment

Component: membrane

dd time V =- i_NaP + i_Na + i_K + i_L + i_tonic_e + i_syn_e + i_app C

Component: fast_sodium_current

i_Na = g_Na m_infinity 3.0 1.0 - n V - E_Na

Component: fast_sodium_current_m_gate

m_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_m sigma_m

Component: fast_sodium_current_n_gate

dd time n = n_infinity - n tau_n n_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_n sigma_n tau_n = tau_n_max cosh V - theta_n 2.0 sigma_n

Component: potassium_current

i_K = g_K n 4.0 V - E_K

Component: potassium_current_n_gate

dd time n = n_infinity - n tau_n n_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_n sigma_n tau_n = tau_n_max cosh V - theta_n 2.0 sigma_n

Component: persistent_sodium_current

i_NaP = g_NaP m_infinity h V - E_Na

Component: persistent_sodium_current_m_gate

m_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_m sigma_m

Component: persistent_sodium_current_h_gate

dd time h = h_infinity - h tau_h h_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_h sigma_h tau_h = tau_h_max cosh V - theta_h 2.0 sigma_h

Component: leakage_current

i_L = g_L V - E_L

Component: tonic_current

i_tonic_e = g_tonic_e V - E_syn_e

Component: synaptic_input

i_syn_e = sum_g_syn_e_s V - E_syn_e s_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_s sigma_s s = 1.0 - s s_infinity -- kr s tau_s

Component: synaptic_coupling

sum_g_syn_e_s=g_syn_e_1_2s1+g_syn_e_1_3s1+g_syn_e_1_4s1+g_syn_e_1_5s1

Component: single_neuron_model

Component: environment

Component: membrane

dd time V =- i_NaP + i_Na + i_K + i_L + i_tonic_e + i_syn_e + i_app C

Component: fast_sodium_current

i_Na = g_Na m_infinity 3.0 1.0 - n V - E_Na

Component: fast_sodium_current_m_gate

m_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_m sigma_m

Component: fast_sodium_current_n_gate

dd time n = n_infinity - n tau_n n_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_n sigma_n tau_n = tau_n_max cosh V - theta_n 2.0 sigma_n

Component: potassium_current

i_K = g_K n 4.0 V - E_K

Component: potassium_current_n_gate

dd time n = n_infinity - n tau_n n_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_n sigma_n tau_n = tau_n_max cosh V - theta_n 2.0 sigma_n

Component: persistent_sodium_current

i_NaP = g_NaP m_infinity h V - E_Na

Component: persistent_sodium_current_m_gate

m_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_m sigma_m

Component: persistent_sodium_current_h_gate

dd time h = h_infinity - h tau_h h_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_h sigma_h tau_h = tau_h_max cosh V - theta_h 2.0 sigma_h

Component: leakage_current

i_L = g_L V - E_L

Component: tonic_current

i_tonic_e = g_tonic_e V - E_syn_e

Component: synaptic_input

i_syn_e = sum_g_syn_e_s V - E_syn_e s_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_s sigma_s s = 1.0 - s s_infinity -- kr s tau_s

Component: synaptic_coupling

sum_g_syn_e_s=g_syn_e_1_2s1+g_syn_e_1_3s1+g_syn_e_1_4s1+g_syn_e_1_5s1

Component: single_neuron_model

Component: environment

Component: membrane

dd time V =- i_NaP + i_Na + i_K + i_L + i_tonic_e + i_syn_e + i_app C

Component: fast_sodium_current

i_Na = g_Na m_infinity 3.0 1.0 - n V - E_Na

Component: fast_sodium_current_m_gate

m_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_m sigma_m

Component: fast_sodium_current_n_gate

dd time n = n_infinity - n tau_n n_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_n sigma_n tau_n = tau_n_max cosh V - theta_n 2.0 sigma_n

Component: potassium_current

i_K = g_K n 4.0 V - E_K

Component: potassium_current_n_gate

dd time n = n_infinity - n tau_n n_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_n sigma_n tau_n = tau_n_max cosh V - theta_n 2.0 sigma_n

Component: persistent_sodium_current

i_NaP = g_NaP m_infinity h V - E_Na

Component: persistent_sodium_current_m_gate

m_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_m sigma_m

Component: persistent_sodium_current_h_gate

dd time h = h_infinity - h tau_h h_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_h sigma_h tau_h = tau_h_max cosh V - theta_h 2.0 sigma_h

Component: leakage_current

i_L = g_L V - E_L

Component: tonic_current

i_tonic_e = g_tonic_e V - E_syn_e

Component: synaptic_input

i_syn_e = sum_g_syn_e_s V - E_syn_e s_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_s sigma_s s = 1.0 - s s_infinity -- kr s tau_s

Component: synaptic_coupling

sum_g_syn_e_s=g_syn_e_1_2s1+g_syn_e_1_3s1+g_syn_e_1_4s1+g_syn_e_1_5s1

Component: single_neuron_model

Component: environment

Component: membrane

dd time V =- i_NaP + i_Na + i_K + i_L + i_tonic_e + i_syn_e + i_app C

Component: fast_sodium_current

i_Na = g_Na m_infinity 3.0 1.0 - n V - E_Na

Component: fast_sodium_current_m_gate

m_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_m sigma_m

Component: fast_sodium_current_n_gate

dd time n = n_infinity - n tau_n n_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_n sigma_n tau_n = tau_n_max cosh V - theta_n 2.0 sigma_n

Component: potassium_current

i_K = g_K n 4.0 V - E_K

Component: potassium_current_n_gate

dd time n = n_infinity - n tau_n n_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_n sigma_n tau_n = tau_n_max cosh V - theta_n 2.0 sigma_n

Component: persistent_sodium_current

i_NaP = g_NaP m_infinity h V - E_Na

Component: persistent_sodium_current_m_gate

m_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_m sigma_m

Component: persistent_sodium_current_h_gate

dd time h = h_infinity - h tau_h h_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_h sigma_h tau_h = tau_h_max cosh V - theta_h 2.0 sigma_h

Component: leakage_current

i_L = g_L V - E_L

Component: tonic_current

i_tonic_e = g_tonic_e V - E_syn_e

Component: synaptic_input

i_syn_e = sum_g_syn_e_s V - E_syn_e s_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_s sigma_s s = 1.0 - s s_infinity -- kr s tau_s

Component: synaptic_coupling

sum_g_syn_e_s=g_syn_e_1_2s1+g_syn_e_1_3s1+g_syn_e_1_4s1+g_syn_e_1_5s1

Component: single_neuron_model

Component: environment

Component: membrane

dd time V =- i_NaP + i_Na + i_K + i_L + i_tonic_e + i_syn_e + i_app C

Component: fast_sodium_current

i_Na = g_Na m_infinity 3.0 1.0 - n V - E_Na

Component: fast_sodium_current_m_gate

m_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_m sigma_m

Component: fast_sodium_current_n_gate

dd time n = n_infinity - n tau_n n_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_n sigma_n tau_n = tau_n_max cosh V - theta_n 2.0 sigma_n

Component: potassium_current

i_K = g_K n 4.0 V - E_K

Component: potassium_current_n_gate

dd time n = n_infinity - n tau_n n_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_n sigma_n tau_n = tau_n_max cosh V - theta_n 2.0 sigma_n

Component: persistent_sodium_current

i_NaP = g_NaP m_infinity h V - E_Na

Component: persistent_sodium_current_m_gate

m_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_m sigma_m

Component: persistent_sodium_current_h_gate

dd time h = h_infinity - h tau_h h_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_h sigma_h tau_h = tau_h_max cosh V - theta_h 2.0 sigma_h

Component: leakage_current

i_L = g_L V - E_L

Component: tonic_current

i_tonic_e = g_tonic_e V - E_syn_e

Component: synaptic_input

i_syn_e = sum_g_syn_e_s V - E_syn_e s_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_s sigma_s s = 1.0 - s s_infinity -- kr s tau_s

Component: synaptic_coupling

sum_g_syn_e_s=g_syn_e_1_2s1+g_syn_e_1_3s1+g_syn_e_1_4s1+g_syn_e_1_5s1

Component: single_neuron_model

Component: environment

Component: membrane

dd time V =- i_NaP + i_Na + i_K + i_L + i_tonic_e + i_syn_e + i_app C

Component: fast_sodium_current

i_Na = g_Na m_infinity 3.0 1.0 - n V - E_Na

Component: fast_sodium_current_m_gate

m_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_m sigma_m

Component: fast_sodium_current_n_gate

dd time n = n_infinity - n tau_n n_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_n sigma_n tau_n = tau_n_max cosh V - theta_n 2.0 sigma_n

Component: potassium_current

i_K = g_K n 4.0 V - E_K

Component: potassium_current_n_gate

dd time n = n_infinity - n tau_n n_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_n sigma_n tau_n = tau_n_max cosh V - theta_n 2.0 sigma_n

Component: persistent_sodium_current

i_NaP = g_NaP m_infinity h V - E_Na

Component: persistent_sodium_current_m_gate

m_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_m sigma_m

Component: persistent_sodium_current_h_gate

dd time h = h_infinity - h tau_h h_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_h sigma_h tau_h = tau_h_max cosh V - theta_h 2.0 sigma_h

Component: leakage_current

i_L = g_L V - E_L

Component: tonic_current

i_tonic_e = g_tonic_e V - E_syn_e

Component: synaptic_input

i_syn_e = sum_g_syn_e_s V - E_syn_e s_infinity = 1.0 1.0 + V - theta_s sigma_s s = 1.0 - s s_infinity -- kr s tau_s

Component: synaptic_coupling

sum_g_syn_e_s=g_syn_e_1_2s1+g_syn_e_1_3s1+g_syn_e_1_4s1+g_syn_e_1_5s1