Model Mathematics

Component: Current_Iks

dX_ks_act=x_ks_inf_act-X_ks_acttau_ks_act g_Ks=ks_0 i_Ks=g_KsKo5.4X_ks_act2v-E_K