Model Mathematics

Component: Nernst

E_K=RTFlnKoKi E_Ca=0.5RTFlnCaoca_i E_Na=RTFlnNaoNa_i