Model Mathematics

Component: main

ddtq_1=-v_1 ddtq_2=-2v_1 ddtq_3=v_2 ddtq_4=2v_2 ddtq_e0=v_2-v_1 ddtq_e1=v_1-v_2 u_f_1=u_1+2u_2+u_e0 u_r_1=u_e1 u_f_2=u_e1 u_r_2=u_3+2u_4+u_e0 u_1=RTlnK_q_1q_1 u_2=RTlnK_q_2q_2 u_3=RTlnK_q_3q_3 u_4=RTlnK_q_4q_4 u_e0=RTlnK_q_e0q_e0 u_e1=RTlnK_q_e1q_e1 v_1=kappa_1u_f_1RT-u_r_1RT v_2=kappa_2u_f_2RT-u_r_2RT q_e_tot=q_e0+q_e1 A_f=q_e_totK_q_e0kappa_1kappa_2kappa_1+kappa_2K_q_1K_q_22 A_r=q_e_totK_q_e0kappa_1kappa_2kappa_1+kappa_2K_q_3K_q_42 B_f=K_q_e0K_q_e1kappa_1kappa_1+kappa_2K_q_1K_q_22 B_r=K_q_e0K_q_e1kappa_1kappa_1+kappa_2K_q_3K_q_42 v_SS=A_fq_1q_22-A_rq_3q_421+B_fq_1q_22+B_rq_3q_42